K zajištění co nejlepšího komfortu při pohybu na našich stránkách využíváme soubory cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, za účelem lepšího fungování stránek, sledování návštěvnosti nebo také k reklamním účelům. Podle právních předpisů můžeme některé cookies ukládat do vašeho zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Svůj souhlas můžete nastavit níže, kde také naleznete jednotlivé typy cookies, které na našich stránkách využíváme, a kde můžete zvolit rozsah našich oprávnění pro sběr cookies. Svůj souhlas můžete také prostřednictvím změny vybrané varianty kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na e-mailovou adresu osobni.udaje@agrofert.cz. Podrobné informace k souborům cookies a více o tom, kdo jsme a jak zpracováváme vaše osobní údaje můžete najít v našich zásadách používání cookies.
Zásady používání cookies.
Nutné
Nutné cookies Vám umožňují pohybovat se po Internetové stránce a využívat její základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání Internetové stránky nezbytné a k jejich využívání nepotřebujeme Váš souhlas.
Marketingové
Marketingová cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na Internetové stránce, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na Internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která umožňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.
Výkonnostní
Výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak je Internetová stránka používána. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování Internetových stránek a mohli je vylepšovat.

   skrýt nastavení cookies

Etická linka a podání sdělení

OZNAMOVÁNÍ NA ETICKOU LINKU TELL US

Využívání etické linky je diskrétní a dobrovolné. Tento komunikační nástroj umožňuje podávat informace o porušení Etického kodexu (včetně informací o případném protiprávním jednání), které nechcete z různých důvodů vyřizovat cestou pracovního pořádku (např. máte-li obavy nebo nepokládáte-li tuto cestu za vhodnou).

Etická linka je určena nejen pro zaměstnance koncernu AGROFERT, ale i pro obchodní partnery a další osoby, které mohou jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení koncernem schválených pravidel etického chování.

Pokud jste se setkali s jednáním, které je v rozporu s přijatými pravidly obsaženými v Etickém kodexu, a rozhodli jste se je oznámit, postupujte následovně: 

  1. Uveďte zejména kdo nebo co je příčinou neetického chování a kdy a kde se tento problém vyskytl.
  2. Zvažte, kdo bude nejvhodnější osobou, se kterou budete chtít případ řešit. Můžete si vybrat svého nadřízeného/vedoucího, právníka společnosti, vyšší stupeň vedení společnosti, Compliance officera příslušné společnosti nebo využít možnosti webového či telefonického oznámení prostřednictvím etické linky Tell Us, kde bude Váš případ řešit nezávislý compliance officer.
  3. Přitom posuďte zodpovědně, zda Vaše informace je korektní, legální a pravdivá.

Pokud si vyberete možnost webového či telefonického oznámení prostřednictvím etické linky Tell Us:

  • Můžete své informace podávat zcela anonymně. Uvedete-li však Vaši identifikaci a kontaktní údaje, značně se zrychlí řešení daného problému a zároveň Vám to umožní lepší přístup k informacím o vývoji Vašeho případu. V některých případech bez dodatečných informací nemusíme být schopni adekvátně vyhodnotit Váš podnět.
  • Ve svém popisu událostí poskytněte co nejvíce detailů o porušení etických pravidel.
  • Je nepřípustné a v rozporu s pravidly etického chování jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat osobu, která podala v dobré víře podnět přes etickou linku Tell Us. Bude-li v tomto směru učiněn jakýkoliv nátlak na oznamovatele, záležitost ihned ohlaste příslušnému compliance officerovi.

Linka "Tell Us" není určena pro nahlašování mimořádných událostí (např. požáry, nehody atd. spadající do kompetence policie, záchranné služby nebo hasičů), k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku včetně reklamačních případů a k vyřizování osobních sporů mezi pracovníky.

Podněty podané přes Etickou linku nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná se o oznámení dle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění, ani dle slovenského zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informace pro podávání oznámení dle uvedených zákonů naleznete stále na webových stránkách příslušné společnosti koncernu, které se oznámení týká (společnost AGROFERT, a.s. má informace uvedené zde).

Pro podání Vaší zprávy a pro další komunikaci s námi můžete využít následujících způsobů:

  • využít odkaz na webovou aplikaci (klikněte na tlačítko pokračovat v zápatí této stránky),
  • nebo zavolat na telefonní číslo naší etické linky +420 272 192 999 (provoz telefonní linky - pondělí-pátek od 09:00 do 15:00 hodin).

Vámi sdělená informace bude předána pověřenému  compliance officerovi, který ji diskrétně a s nejvyšší zodpovědností vyřídí dle platných pravidel v koncernu AGROFERT.

Po nahlášení podnětu Vám bude automaticky přidělen náhodně vygenerovaný šestimístný kód podnětu. Tento kód podnětu můžete následně autorizovat heslem, které znáte jen Vy. Tyto přístupové údaje vám umožní vstoupit do systému a sledovat vývoj daného případu, resp. nám poskytovat dodatečné informace.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ A ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ujišťujeme Vás, že důvodných podnětů si vážíme, jejich podávání podporujeme, a proto údaje o osobě podávající podnět na etickou linku všestranně chráníme. 

Totožnost oznamovatele nebude bez jeho souhlasu zpřístupněna prověřované osobě. Nelze však zcela vyloučit, že prověřovaná osoba může oznamovatele identifikovat nepřímo (protože příslušné informace mohla mít pouze konkrétní osoba).

Poskytnuté informace jsou považovány za důvěrné a budou v nezbytném rozsahu sdíleny pouze s útvary, které se podílejí na prověřování podnětu, managementem dotčených společností, který odpovídá za přijímání nápravných opatření, a kontrolními orgány.

V zákonem určených případech máme oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní moci a státní správy.

Veškerá data sdělená prostřednictvím etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů tj. zejména v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.  Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSOBY, JEJICHŽ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V RÁMCI ŘEŠENÍ COMPLIANCE PŘÍPADŮ VČETNĚ OZNAMOVATELŮ NA ETICKOU LINKU TELL US

KONTROLA STAVU PODANÉHO PODNĚTU

Pokud jste využili možnost anonymního oznámení, tj. neposkytli jste spolu s oznámením své kontaktní údaje, po určité době, nejdříve však po uplynutí 10 kalendářních dnů, použijte svůj "kód zprávy" a "heslo" ke zjištění, jak bylo naloženo s Vaším podáním. Informace a závěr k prověřovanému případu je oprávněn podávat příslušný compliance officer, který si rovněž může vyžádat doplňující informace. 

Kontrola stavu podaného podnětu

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

Každá osoba, která je předmětem oznámení, bude, pokud to okolnosti případů nevylučují a neohrozí to řádné prověření podnětu, bez identifikace zdroje informace vyrozuměna o  podaném podnětu.

Tato osoba má pak právo vyjádřit se ke skutečnostem uvedeným v oznámení, resp. předat compliance officerovi své stanovisko, objasnit okolnosti případu, předkládat důkazy k vyvrácení tvrzení uvedených v oznámení.

Rovněž osoba, která případ nahlásila, může prostřednictvím compliance officera uvádět dodatečné informace a dokumenty.

Detailní informace ze šetření jednotlivých případů včetně navazujících nápravných opatření nebudou poskytovány, a to zejména s ohledem na ochranu oprávněných zájmů a dat společnosti.

Souhlasím a prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly pro podávání podnětů prostřednictvím Etické linky "Tell us".

V případě, že s některou z uvedených informací nebo s některým z popsaných postupů nesouhlasíte, klikněte na tlačítko "zrušit" a budete automaticky přesměrován/a na úvodní stránku koncernu Agrofert. V případě potřeby můžete poté kontaktovat našeho specialistu k problematice "Compliance" - Compliance Officer: +420 272 192 999.